دلنوشته

مطالب جالب ـ آموزنده

ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ...

ﻫﺮﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺴﺖ... ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ:یکی ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻮﺩ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
32 پست
تیر 96
15 پست
شهریور 94
17 پست
مرداد 94
24 پست
تیر 94
14 پست
خرداد 94
17 پست
اسفند 93
54 پست
بهمن 93
73 پست
دی 93
63 پست
آذر 93
36 پست
آبان 93
30 پست
مهر 93
50 پست
شهریور 93
45 پست
مرداد 93
44 پست
تیر 93
38 پست
خرداد 93
58 پست
اسفند 92
57 پست
بهمن 92
74 پست
دی 92
31 پست
آذر 92
27 پست
آبان 92
32 پست
مهر 92
27 پست
شهریور 92
81 پست
مرداد 92
46 پست