وظیفه ما

وظیفه ما نیست که خطاهای دیگران را جست و جو کنیم......

و به قضاوت درباره دیگران بیندیشیم ...

 

ما باید تمام نیروی خویش را ؛

 

برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم

 

و تا وقتی که حتی یک خطا در خود میبینیم ،

 

حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم ...

 

گاندی

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید