"روزتان متفاوت با روز دیگر"

   
آنچه بهترین انتخاب اکنون من است…
 
از دید دیگری میتواند بدترین نادانی باشد!!
 
درس سختی است، اما کم کم باید یاد بگیرم…
گاهی مسیر رشد من همسو با مسیر رشد اطرافیانم نیست…
درقدم های بعدی باید…
پوست بیاندازم و دنیایم متحول شود!!
باید تغییر را بپذیرم…
فقط مرداب تا ابد به دنیایش می چسبد و آخر هم می گندد!!
 
"روزتان متفاوت با روز دیگر"
 
/ 0 نظر / 21 بازدید