هر آدمی درون خود کوزه ای دارد

هر آدمی درون خود کوزه ای دارد که با عقاید، باور ها و دانشی که از محیط اطرافش میگیرد پر میشود.

این کوزه اگر روزی پر شد یاد گرفتن آدمی تمام میشود، نه که نتواند، دیگر نمیخواهد چیز بیشتری یاد بگیرد.

پس تفکر را کنار می‌گذارد و با تعصب از کوزه ی باورهایش دفاع میکند و حتی برای آن میمیرد.

اما آدم غیر متعصب تا لحظه ی مرگ در حال پر کردن کوزه است و صدها بار محتوای آنرا تغییر می دهد.

اگر شما مدتی است که افکارتان تغییر نکرده بدانید که این مدت فکر نکرده اید...
آب هم اگر راکد بماند فاسد میشود!

/ 0 نظر / 36 بازدید