نردبان عشق

آن‌کس که دیگری را تنها به سبب زیبایی‌های ظاهری‌اش دوست می‌دارد، دیر یا زود در می‌یابد که اولا دیگرانی غیر از محبوب او هم از این زیبایی، حتی گاه به مراتب بیشتر، بهره‌مند هستند؛ و ثانیا زیبایی جسمانی ـ ظاهری اگرچه دلرباست، اما در برابر انواع برتری از زیبایی رنگ می‌بازد. به‌محض ‌آن‌که فرد در می‌یابد که زیبایی ظاهری یا جمال زوال‌پذیر است و زیبایی‌هایی بس والاتر نیز در این عالم وجود دارد، دیر یا زود ترجیح خواهد داد، که سعادت خود را با این امر فانی‌شونده و فرومایه پیوند نزند بلکه از نردبان عشق پله‌ای بالاتر بیاید و به زیبایی برتر و ماندگارتری دل ببندد.

/ 0 نظر / 68 بازدید