مرکز انرژی

مرکز انرژی هر کس مانند یک گل است. ??????????
در حضور بعضی از افراد شکفته می شود و در حضور عده ای دیگر بسته می شود.
وقتی به طور مشخص امواج منفی را احساس می کنید به راحتی می توانید آن برخورد را پایان بخشید.
به خودتان و دریافتی که دارید اعتماد کنید.
سفر به نقاطی که سرشار از انرژی هستند بسیار مفید است.
قرار داشتن در معرض آسمان، آفتاب، باران و باد هشیاری فرد را تغییر می دهد.
باید زمانی که دیگران انرژی ما را تخلیه می کنند آنها را متوقف ساخت و باید بدانیم مرزمان را کجا بگذاریم.
مردم وقتی که حد و مرز قائل نشویم اغلب نمی دانند چه زمانی دست از گرفتن بردارند.
اما اگر به آنها بگوییم به تو اهمیت می دهم ولی همین قدر می توانم به تو کمک کنم آنها به راه حل های بهتری می رسند. در نزدیکی افراد مهربان احساس گرما و دوستی دلپذیری می کنیم. نقطه ای که در آن احساس ناراحتی می کنید مرز حریم شخصی شماست.
استراحت هایی کوتاه ولی منظم و دور از همسر و فرزندان برای خود تعیین کنید. بسیاری از ما تشخیص نمی دهیم که حتی گریزی کوچک می تواند سلامت روح و تن ما را حفظ کند.


ازکتاب "انرژی مثبت"، اثر "جودیت اورلف

/ 0 نظر / 53 بازدید