جملات زیبا درباره مثبت اندیشی

 

اگر از کسی رنجیده خاطر شدید یا نسبت به کسی که از شما دور شده و

به او دسترسی ندارید یا فردی که احتمالا دیگر زنده نیست ،

احساس ناراحتی میکنید

پیشنهاد روانشناسی مثبت نگر به شما اینست که درمورد اتفاقی

که رخ داده واحساسی که در مورد آن دارید ،

نامه ای بنویسید ودر آن بگویید که اگر چه آن اتفاق را فراموش نکرده اید ،

اما اورا بخشیده اید بعد این نامه را مهر وموم کرده و

به بادکنک ببندید ورهایش کنید .

همراه با دور شدن آن ،تصور کنید که تمام احساسات قدیمی و

رنجش های شما ،با آن بادکنک ،شناور شده ودور خواهند شد .

/ 0 نظر / 22 بازدید