حال خوش یعنی این!

حال خوش یعنی چه؟
ازخودم پرسیدم!
ودلم پرشد ازآوازبهار...
زندگی مال من است
من خدارادارم
عشق رامیفهمم
خوشی خاطره درحس من است!
حال خوب این نفس رفته وبرآمده است
این نگاهی که درآئینه و آب
روشنی های ترامیبیند
وبه پایان شب ایمان دارد..
حال خوش یعنی من،به کسی مینازم،
که درآغوش ونوازش هایش ؛ جا برای همه هست!
من خدارادارم
ودلم روشن ازامیّدِ شکفتن هایی ست
که به اندوه خزان میتابد
حال خوب یعنی تو!
زندگی، دوست،نگاه ،شعر
ویک پنجره ی بارانی
که خدامیبارد
باورِاینکه دراین جای شلوغ!
درهیاهوی نفس گیرزمین!
دست من دست خداست

حال خوش یعنی این!

/ 0 نظر / 19 بازدید