تفاوت نگاه

شما در زندگی فقط به چیزهایی که قادر به رویت آن هستید اعتقاد دارید و آن را  باور می کنید

اگر همیشه بر کم و کاستی های زندگی خود می اندیشید و آن را  محور و کانون تفکر خود قرار می دهید شک نکنید که شاهد کاستی های بی شماری  در زندگی خواهید بود.

از طرف دیگر اگر به سعادت و رفاه زیاد باور داشته  باشید و این اندیشه را با دیگران در میان نهید و باور خود را در ن بگذارید  بی شک در همان رفاه و سعادت یا در آستانه ورود به آن خواهید بود.

برگرفته از کتاب:

عرفان داروی دردهای بی درمان

/ 0 نظر / 22 بازدید