انسان پر نیاز

گیله مرد میگفت : وقتی انسان بدنیا می یاد دستاش پر از نیازه ،

و عجیبه که هر چه جلوتر میره نیازش هم بیشتر و متنوع تر میشه ؛

ولی آیا هیچ از خودمون  پرسیدیم که اینهمه نیاز و نیازمندی برای چیه ؟

خداوند بزرگ صمد و بی نیازه

و با رحمان و رحیم بودنش نیاز بنده هاش رو به  بالاترین قیمت خریداره ،

 کافیه نیازمون  رو درگاهش ببریم و فقط از او  بخوایم.

همتی کن و بسوی دوست دستی بلند کن.

/ 0 نظر / 30 بازدید